Waarom Embrace Europe?

Embrace Europe wil mensen van verschillende culturen dichter bij elkaar brengen met respect voor elkaar’s achtergrond.

De wereldwijde migratie van mensen is de laatste paar jaren enorm gestegen, met 584 miljoen migranten wereldwijd en dan hebben we het over mensen die in een ander land leven dan waarin ze zijn geboren. Aldus cijfers van de VN in 2017.


Het zijn er zeker nog veel meer, als we de tweede en derde generatie van deze migranten meerekenen, de mensen in oorlogsgebieden mensen die in armoede leven. Mensen worden migranten op zoek naar een nieuw thuis in Europa.


Europa heeft jarenlang migranten verwelkomd. Hun bijdrage aan de arbeidsmarkt stond lange tijd in een positief daglicht. Helaas, in het kielzog van de massa-immigratie van de is Europa nu getuige van een ommekeer in gedrag, van zowel mensen als regeringen. Deze ommekeer is gebaseerd op de angst dat de immigratie de maatschappij zal veranderen. Gebrek aan integratie, binnen vele Europese landen, door de immigranten is een van de oorzaken van deze afkeer.


Embrace Europe wil mensen van verschillende culturen dichter bij elkaar brengen met respect voor elkaar’s achtergrond.